στόχοι

“Έξυπνοι” Στόχοι – Η Συνταγή Της Επιτυχίας

“Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι. Επιλέγουμε να πάμε στο φεγγάρι αυτήν τη δεκαετία […] Επειδή η πρόκληση αυτή είναι μία που θέλουμε να δεχτούμε. Μία πρόκληση που δε δεχόμαστε να…
Darts, to indicate the importance of the correct goal