φαινόμενο Πυγμαλίωνα

Επ. 29: Πώς οι προσδοκίες επηρεάζουν την απόδοση μας

Σίγουρα έχεις ακούσει πως οι προσδοκίες μας επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Εκείνο που ίσως να μη γνωρίζεις είναι πως οι προσδοκίες μας επηρεάζουν ακόμα και τη συμπεριφορά…
Σε αυτό το επεισόδιο ανακαλύπτουμε το φαινόμενο του Πυγμαλίωνα και γενικά τη δύναμη των προσδοκιών, και το πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή και την απόδοση μας.
Μενού